❕NEWS – A big health insurance company now accepts Bitcoin and Ethereum as payment | Proxies-free


[QUOTE = “امونی ، پست: 706762 ، عضو: 19283”]
مطابق Cointelegraph ، بیمه درمانی آتوپری اعلام کرده است که آنها در حال حاضر پرداخت رمزنگاری شده از مشتریان خود را می پذیرند. این شرکت با شرکت رمزنگاری Bitcoin Suisse برای رسیدگی به پرداخت های رمزنگاری شده از 200000 عضو خود همکاری کرده است. این شرکت هیچ رمزنگاری در اختیار ندارد زیرا آنها رمز همکاری دریافت شده از کاربران را با همکاری Bitcoin Suisse دریافت می کنند.
[/ QUOTE]
من به موضوع بحث نظر مثبتی دارم