2 Site chạy cùng 1 source web – host có ổn không
Show at e has 2 site and to it running the general 1 host, data to from the tăng chi phí … không biết như thế nào, ảnh hưởng đến nhiều seo không, nên tách ra làm 2 site, 2 host riêng không.
Hic mong các đại ca, sư huynh trong đây chỉ giáo thêm

.