2 Site chạy cùng 1 source web – host có ổn không

Hiện tại e có 2 site và cho nó chạy chung 1 host, data để tránh tăng chi phí…không biết như thế thì ảnh hưởng tới seo nhiều không, có nên tách ra làm 2 site, 2 host riêng biệt không.
Hic mong các đại ca, sư huynh trong đây chỉ giáo thêm

.