Bị chèn backlink lên web bởi SEO bẩnMấy ngày nay trên web có mấy bác đăng cách seo bẩn mình mới về kiểm tra back link ex thấy lù lù 2 backlink to quá
Web cty mình đặt làm web bên bicweb mà trên trang chủ của bên này cũng có quảng cáo SEO (Đang nghi tụi này)


bếp hồng ngoại sanaky
bếp hồng ngoại đơn

.(tagsToTranslate)webmaster forum(t)internet marketing(t)search engine optimization(t)web designing(t)seo(t)ppc(t)affiliate marketing(t)search engine marketing(t)web hosting(t)domain name(t)social media