Có nên seo ở những diễn đàn Nodofollow


Cho đến bây giờ e vẫn thắc mắc là có nến seo ở những diễn đàn nodofollow ko. Vì e thấy 1 số diễn đàn pr cao nhưng lại nodof.. nên thấy tiếc tiếc, pr cao mà dofollow thì thật là hiếm

.