index tụt trầm trọng các website, forumNhư titile, theo dõi từ hôm qua tới hôm nay mình thấy lượng index tự nhiên tụt một cách đáng kể tại các website và forum.
website của mình : baotrihethong.net đang index 7k tụt xuống còn 1.7k
forum.baotrihethong.net đang 6.5k tụt xuống 6.1k
forum.idichvuseo đang 32k tụt xuống 16k
Bạn nào có ý kiến về vấn đề này không nhỉ

.