index tụt trầm trọng các website, forum


Như titile, theo dõi từ hôm qua tới hôm nay, mình thấy chỉ số lượng tự động giảm đáng kể tại các trang web và diễn đàn.
website của mình: baotrihethong.net đang index 7k tụt xuống còn 1,7k
forum.baotrihethong.net đang 6.5k tụt xuống 6.1k
forum.idichvuseo đang 32k tụt xuống 16k
Bạn có ý kiến ​​gì về vấn đề này không nhỉ


bếp hồng ngoại sanaky
bếp hồng ngoại đơn

.