Làm sao seo từ khóa
Hiện tại mình có website này, mình seo mãi mà các từ khóa nó k lên đc , nhờ các a e tư vấn làm sao để seo từ khóa mau lên top nè, các từ khóa của mình hầu như là tiếng anh. 1 vài từ khóa của mình: mobile home, freight container, ebs block

.