Nên chọn từ khóa dài hay ngắn.


Theo như mình biết, khi các bạn chọn seo, các bạn thường chọn từ khóa dài để làm seo vì như vậy nó sẽ nhanh lên top.
Tôi đã thử seo hai từ blog của mình, một từ cạnh tranh trung bình là từ khóa ngắn, một cạnh tranh thấp là từ khóa dài.
Sau 1 tháng, từ khóa ngắn cạnh tranh cao hơn 23, còn từ khóa dài 94.
Theo các nhân sự của bạn từ đâu.

.