Nên chọn từ khóa dài hay ngắn.

Theo như mình biết thì khi các bạn chọn seo thì các bạn thường chọn từ khóa dài để seo vì như vậy nó sẽ nhanh lên top.
Mình đã thử seo hai từ từ blog của mình, một từ cạnh tranh trung bình là từ khóa ngắn, một tù cạnh tranh thấp là từ khóa dài.
Sau 1 tháng thì từ khóa ngắn cạnh tranh cao hơn lên 23, còn từ khóa dài tận 94.
Theo các bạn nguyên nhân từ đâu.bếp hồng ngoại sanaky
bếp hồng ngoại đơn

.