Nếu site mình bị đối thủ spam từ khóa
Chào các bác, chẳng hạn như tiêu đề nếu site của mình đang ở quá trình còn thơ bé, biết cách đi mà bị một thủ thuật nào đó chơi xấu bằng cách spam từ khóa của trang web mình vô tội, ở mọi diễn đàn, trang web xấu , không lành mạnh nhằm mục đích google coi từ khóa của mình là spam, chúng ta sẽ phải phục hồi, ngăn chặn trạng thái đó như thế nào vậy mọi người.
https://bephongngoaidon.com/

.