Từ khóa từ vị trí 6 xuống 21.

Em có từ khóa đang seo hôm nay nó đang ở vị trí 6 vậy mà hôm nay kiểm tra thấy nó rơi xuống mãi 21, e không hiểu sao nó tụt sâu thế, có ai biết vì sao không, em vẫn tạo backlink bình thường mà.bếp hồng ngoại sanaky
bếp hồng ngoại đơn

.