combinatorics – Find the total no. of strings ( len n ) possible given a set of sets of letters such that no two letter from a single set should be in that string

This was an algorithm problem but I am having problems in formulating it.

I have a certain approach but I do not know how to fully execute:

Given

 • 26 letters in total
 • All possible strings of length n

Example

Find all possible strings of length 5 such that given ({a, b, c}, {d, g, h}), no two letters from each set can occur in that string:

 • ‘a’ and ‘d’ can occur any number of times in the string, as well as ‘a’ and ‘g’.
 • no single instance of ‘a’ and ‘b’ occurring or ‘b’ and ‘c’ or ‘a’, ‘b’ and ‘c’ ( basically any pair )
 • No non trivial sets such as ({a, b, c}, {d, g, h}, {c, l, f}) because that can be written as ({a, b, c, l, f}, {d, g, h})

My naive approach

 • Find all possible strings of length n consisting of characters other than the ones mentioned in the set of sets.
 • Take a single set:
  • Take 1 character from a set.
   • Find the characters that are valid with this character and count the possible strings of length n.

But this does not take care of repetitions I think. So is there some other way or do I need to refine more?

Len Invest – Len-invest.com

Hello Forum Friends!
average percentage an interesting design with a variety of plans.
I am not admin/Creator of the project.
project start: 07.06.2021

About the Project!

QUOTE

To date, LEN-INVEST has formed a complex asset selection structure that allows users to invest their funds securely and without unnecessary risk. LEN-INVEST uses financial and investment audits for mandatory verification and evaluation of each project

At the moment, 4 investment areas are developed, for each of them we provide you with special conditions for investment. Check out the rates presented on the website, and join the LEN-INVEST team.

Areas of investment activity of our company:

Investing in cryptocurrencies in the long term

V v v Investing in IPOs in the medium term

Investing in Trading

Stock Market Trading

Project Marketing!!!

QUOTE


2% Daily Indefinitely!!!
10-199$
Break-even: after 50 days.

2.5% Daily Indefinitely!!!
200-599$
Break-even: after 40 days.

3.5% Daily Indefinitely!!!
600-1199$

Break-even: after 29 days.

5% Daily Indefinitely!!!
2000-600$

Break-even: after 20 days.

do not forget to register wallets in the payment data section!

Minimum Investment Amount!
$10€‹

Payment systems!€‹
PM, Litecoin, Bitcoin, Ethereum

Payment Rules!
INSTANT!
(48 hours in cases of force majeure)

Language Versions
Russian and English.

Minimum Withdrawal!
0,01$

Referral program!
4 levels. 5-4-3-2% of the referral’s deposit

Social Networks and Support!

ADDRESS: 71 Queen Victoria Street, London, England, EC4V 4AY

Email ADDRESS: (email protected)

TELEGRAM TELEGRAM – Chat

Attention!!!

Technical Specifications(/color)
H-script

OVH (34 paying HYIPs)
IP address 51.195.18.66 (France / Bordeaux)
The IP was not used in other projects

NS Servers
ns1.cover-dns.net, ns2.cover-dns.net
SSL
Sectigo RSA domain verification on a secure CA server is valid from June 01, 2021 to June 02, 2022 – Sectigo Society
NameCheap
Period
May 27, 2021 – May 27, 2022
Registered for 1 year
Payment in:
U27286412 (len invest)
Account Type:
Verified, 1.7 Confidence Points)
Credit rating:
Normal, no overdue loans.

My Deposit!!!€‹

Date : 06/11/2021 05: 25
From / To Account: U27286412
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 398655578
Reminder: Payment for the shopping cart. Score 341
Payment ID : 341
Hash : c936dc5646e6681dfdca2d4cca1447b5

This post has been edited by biohazardd: Today, 05:57 AM

Bị chèn backlink lên web bởi SEO bẩnMấy ngày nay trên web có mấy bác đăng cách seo bẩn mình mới về kiểm tra back link ex thấy lù lù 2 backlink to quá
Web cty mình đặt làm web bên bicweb mà trên trang chủ của bên này cũng có quảng cáo SEO (Đang nghi tụi này)


bếp hồng ngoại sanaky
bếp hồng ngoại đơn

.(tagsToTranslate)webmaster forum(t)internet marketing(t)search engine optimization(t)web designing(t)seo(t)ppc(t)affiliate marketing(t)search engine marketing(t)web hosting(t)domain name(t)social media

web em đăng sp lên 5 ngày sau nó mới index
web em đăng sp lên 5 ngày sau nó mới index:
Em đang làm cái web mà nó index quá chậm: Em đang dưa liên kết sản phẩm bài viết đấy ra các cuộc trò chuyện trong và ngoài nước, các mạng xã hội có PR cao nhưng index vẫn chậm
Ai giúp em xem làm thế nào để web đây là web của embếp hồng ngoại sanaky
bếp hồng ngoại đơn

.

Bị chèn backlink lên web bởi SEO bẩnMấy ngày nay trên web có mấy bác đăng cách seo bẩn mình mới về kiểm tra back link ex thấy lù lù 2 backlink to quá
Web cty mình đặt làm web bên bicweb mà trên trang chủ của bên này cũng có quảng cáo SEO (Đang nghi tụi này)

bếp hồng ngoại sanaky

.(tagsToTranslate)webmaster forum(t)internet marketing(t)search engine optimization(t)web designing(t)seo(t)ppc(t)affiliate marketing(t)search engine marketing(t)web hosting(t)domain name(t)social media

web em đăng sp lên 5 ngày sau nó mới index

web em đăng sp lên 5 ngày sau nó mới index:
Em đang làm cái web mà nó index quá chậm : Em đang dưa link sản phẩm bài viết đấy ra các diễn đàm trong và ngoài nước, các mạng xã hội có PR cao nhưng index vẫn chậm
Ai giúp em xem làm thế nào để web đây là web của em

bếp hồng ngoại sanaky

.

Từ khóa lên rất nhanh sau khi post bài nhưng lại mất hút

Chào các bạn !
web mình post bài sau 1h được index, kiểm tra từ khóa trên google thì top 1 ( lên tự nhiên ) nhưng khi ngủ qua ngày thì lọt qua trang 2. Mình đã gặp rất nhiều trường hợp vậy, khi mới post bài thì từ khóa lên rất nhanh sau đó tụt mất tiêu có khi qua trang 2 trang 3. Xin hỏi các bạn nguyên nhân vì sao từ khóa lên nhanh trong giai đoạn đầu, sau đó tụt rất thảm. Mình ko đi spam hay đặt quá nhiều textlink. Thanks !
p/s : Từ khóa có mức độ dễ seo, ko quá khó, cho traffic cao, ko vi phạm từ khóa cấm, ko phải từ khóa nhạy cảm

bếp hồng ngoại sanaky

.(tagsToTranslate)webmaster forum(t)internet marketing(t)search engine optimization(t)web designing(t)seo(t)ppc(t)affiliate marketing(t)search engine marketing(t)web hosting(t)domain name(t)social media

Lên TOP nhanh quá, liệu có rủi roEm đang seo cho 1 sản phẩm sắp ra mắt, seo có 2 ngày đã lên trang 1 top 1. Mừng thì cũng mừng mà cũng hơi lo. Theo em đoán, vì sản phẩm của mình chưa có mặt trên thị trường nên những từ khóa của mình đều là từ khóa dễ. Mong nhận được sự chỉ giáo của các Seoer lão làng. Em cũng đang tập tễnh vào nghề thôi ạ ^^

.

Lên TOP nhanh quá, liệu có rủi ro

Em đang seo cho 1 sản phẩm sắp ra mắt, seo có 2 ngày đã lên trang 1 top 1. Mừng thì cũng mừng mà cũng hơi lo. Theo em đoán, vì sản phẩm của mình chưa có mặt trên thị trường nên những từ khóa của mình đều là từ khóa dễ. Mong nhận được sự chỉ giáo của các Seoer lão làng. Em cũng đang tập tễnh vào nghề thôi ạ ^^

.

Bị chèn backlink lên web bởi SEO bẩnMấy ngày nay trên web có mấy bác đăng cách seo bẩn mình mới về kiểm tra back link ex thấy lù lù 2 backlink to quá
Web cty mình đặt làm web bên bicweb mà trên trang chủ của bên này cũng có quảng cáo SEO (Đang nghi tụi này)

.(tagsToTranslate)webmaster forum(t)internet marketing(t)search engine optimization(t)web designing(t)seo(t)ppc(t)affiliate marketing(t)search engine marketing(t)web hosting(t)domain name(t)social media