what is the best juicer?

نکات مهم در خرید آبمبوه گیر صنعتی
اولین نکته در خرید آبمیوه گیر ظرفیت و گنجایش آن می باشد و به دنبال آن توجه به قدرت موتور می باشد زیرا باید در لیتراژ بالا آبمیوه تولید کند. نکته دیگر در خرید آبمیوه گیر ها عدم لرزش و صدای بلند آن می باشد زیرا با توجه به عملکردی که دارد معمولا صدای بلندی دارند و و در نهایت مهم ترین ویژگی هر آبمیوه تیز بودن و برندگی تیغه های آن است که در صورت قدرت برندگی بالا آن دستگاه را به آبمیوه گیری پر قدرت تبدیل می کند.

نکات مهم در…

what is the best juicer?